technische brigade klus 5
speelbrigade 6
technische brigade groen 1A
speelbrigade 2
technische brigade klus 1A
technische brigade groen 3
vorig
volgende

Vzw Poerderie, waar veel kan

Poerderie is actief binnen de sociale economie en biedt aanvullende dienstverlening aan in Zuid-West-Vlaanderen. Wij ijveren voor een kwalitatief en betaalbaar aanbod van verschillende diensten zoals kluswerk, groenonderhoud, afvalbeheer, energiebesparing, kinderopvang, … We gaan geen uitdaging uit de weg en passen het aanbod graag aan aan de maatschappelijke noden, onze baseline is dan ook ‘waar veel kan’. Onze klanten zijn kwetsbare burgers. Ze kunnen rechtstreeks of via hun lokaal bestuur bij ons terecht. 

De mensen die dit waarmaken, zijn kwetsbare medewerkers die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. Wij geven hen maximale ontplooiingskansen om te groeien en iets te kunnen betekenen voor anderen. Om dit te realiseren, begeleiden we hen individueel op maat en voorzien we opleiding on the job. We stomen hen klaar om te kunnen doorstromen naar een reguliere werkomgeving. 

In verbinding met de collega’s en begeleiders maken we elkaar sterker. Anderen versterken geeft ons, poeristen, de kracht, de drive en de voldoening om te blijven doorgaan. We realiseren dit op een creatieve en duurzame manier in nauwe verbinding met de buurt en met respect voor onze leefomgeving en de draagkracht van onze planeet. 

Missie…

Vzw Poerderie is een sociale economie onderneming die aanvullende diensten levert, met kwetsbare medewerkers voor kwetsbare burgers, zodat wij voor beiden het verschil maken. 

… en Visie

Poerderie is een toonbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We zetten ons in voor een toegankelijk dienstenaanbod en spelen hierdoor in op noden en evoluties in de maatschappij. Dit kwalitatief aanbod ontwikkelen we in samenspraak met lokale besturen in de regio Zuid-West-Vlaanderen. We zetten ons extra in voor mensen die het moeilijk hebben.

Poerderie stimuleert groei bij al zijn medewerkers. Bij het uitvoeren van de dienstverlening die zich vooral situeert binnen de zorg-, welzijn- en armoedesector kiezen we bewust om individuele maatwerkers in te zetten. Vanuit een onvoorwaardelijk geloof in hun kunnen en kwaliteiten maken we werk van uitdagende trajecten. Hierbij kiezen we expliciet voor doorstroom van individuele maatwerkers. We willen hen graag een duurzame loopbaan geven op de juiste trede van de participatieladder.

Poerderie geeft respect voor ieders cultuur, religie, context en overtuiging. Zelf kiezen we altijd voor ecologie, als zich dit niet vertaalt in een meerkost voor de kwetsbare klant.  We investeren in een netwerk om onze onderneming te versterken en een duurzame toekomst te garanderen.  We realiseren dit alles binnen de grenzen van een goed financieel bestuur. 

Duurzaamheidsverlag 2023