Nieuw POERKWARTIER

Vanaf 1 juni zijn wij te vinden in de
Wagenmakersstraat 54 te Kortrijk

Nieuws met poer

Vzw Poerderie verenigt het beste van vzw’s tAlternatief en Effect

Vzw tAlternatief en vzw Effect, beide actief binnen de sociale economie, smelten samen. Door deze fusie zal er in het zuiden van West-Vlaanderen binnen de sociale economie nog één aanbieder zijn van aanvullende dienstverlening (wat nu nog lokale diensteneconomie heet): vzw Poerderie. 

Poerderie stelt mensen te werk met een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt. Dankzij intensieve ondersteuning op maat stomen de begeleiders hen klaar om te kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Poerderie zet kwetsbare medewerkers in, maakt hen sterker en geeft hen de goesting en kracht die ze nodig hebben, zodat zij iets kunnen betekenen in onze maatschappij. 

Steven Lapauw, directeur Poerderie: ‘De kern van de zaak is dat wij sterk geloven dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt echt iets kunnen betekenen in de maatschappij. Hun kwaliteiten willen wij inzetten om kwetsbare burgers te helpen. Die dubbele win is van onschatbare waarde.’ 

Toon Coorevits, bestuurder Poerderie: ‘We kiezen er bewust voor om binnen de sociale economie samen verder te gaan als enige organisatie in de regio die puur inzet op aanvullende dienstverlening. Met de nieuwe regelgeving kan elke onderneming binnenkort individueel maatwerk aanbieden. Het verschil met ons is dat wij voortbouwen op onze jarenlange ervaring. We blijven onze expertise hiervoor inzetten en begeleiden de medewerkers intensief. Zo willen we hen alle kansen bieden om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. We maken mensen sterker, laten hen soms botsen, maar vooral groeien.’

Yvan Winne, voorzitter Poerderie: ‘Samen zijn we meer gewapend om heel Zuid-West-Vlaanderen te bedienen. Nu zijn er van gemeente tot gemeente verschillen, terwijl de noden gelijklopend zijn. Als één grote onafhankelijke organisatie willen we ervoor zorgen dat kwetsbare burgers op dezelfde manier geholpen worden, ongeacht hun woonplaats.’ 

Waar veel kan

Poerderie biedt verschillende kwalitatieve diensten aan gericht op lokale besturen en kwetsbare burgers. Op de Technische Brigade kan je een beroep doen om o.a. klusjes uit te voeren, voor snoeiwerk en tuinonderhoud, om zwerfvuil te ruimen of om voor een lagere energiefactuur te zorgen via energiescans. De Buitenbrigade biedt o.a. buurtsport aan, schept eten op in lokale dienstencentra en geeft computerinitiatie. Binnen de Speelbrigade zijn er vier kinderdagverblijven: Speelhoek Venning, Speelhoek Mercurius, Krokonijn en Kamelofant. Zij gaan in de toekomst verder onder de namen Maria Munt, Thomas Tijm, Loris Laurier en Janusz Jasmijn. Wie welke naam krijgt, wordt onthuld tijdens het fusiefeest op vrijdag 5 mei.

Bij al wat Poerderie doet, staat de kwetsbare burger centraal. Het is niet de bedoeling te concurreren met tuinmannen, loodgieters of elektriciens. Poerderie zet zich in voor mensen die het bestaande aanbod niet kunnen betalen of voor kleine opdrachten waar je moeilijk een stielman voor vindt, zoals snoeiwerk in een kleine tuin, verhuisopdrachten, kleine herstellingen, … In de meeste gevallen verloopt dit via het sociaal huis. Ook binnen de kinderopvang is de kostprijs gerelateerd aan het inkomen.  

Steven Lapauw: ‘Ons bestaande aanbod blijft sowieso behouden, maar als er noden zijn, zowel bij onze medewerkers als bij lokale besturen, bekijken we zeker of wij daarop kunnen inspelen. Dat doen we bv. met de fietskoeriers op de Wevelgemse markt, met ons buurtsportinitiatief in Kortrijk of met onze opscheppers in lokale dienstencentra. Geen idee is te gek, wij bekijken wat er kan. Onze baseline is niet voor niets ‘waar veel kan’. We zijn dan ook een organisatie met poer!’

Poerderie

Toon Coorevits: ‘De keuze om met een nieuwe naam van start te gaan, is omdat we iedereen gelijkwaardig willen behandelen. Het is een nieuw verhaal waar we samen aan schrijven, een nieuwe start die we samen nemen waarbij we verder bouwen op de sterktes van zowel tAlternatief als Effect.’ 

De naam Poerderie komt van het woord poer, wat in het West-Vlaams vaak gebruikt wordt om te verwijzen naar kracht, goesting en levenslust. Er staat niet voor niets een pepertje in het logo, Poerderie is immers een onderneming met poer. 

Yvan Winne: ‘Wij willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kracht en de kansen geven om verder te gaan en een nieuwe start te kunnen nemen. Elke medewerker doorloopt een traject, maar hoe dit er uitziet verschilt van persoon tot persoon: we luisteren welke richting iemand uit wil, bekijken of die persoon baat zou hebben bij een opleiding, begeleiden intensief en blijven kansen geven. We dragen zorg voor onze medewerkers. Poerderie duidt erop dat zij en onze kwetsbare klanten er niet alleen voor staan, maar dat we dit samen met alle poeristen doen.’ 

Steven Lapauw: ‘Vanavond (vrijdag 5 mei) vindt het fusiefeest moet alle poeristen plaats. Ik heb er ongelofelijk veel goesting in. Samen met de 130 medewerkers laten we graag zien hoeveel poer we in ons hebben!’